TJÄNSTER

PROJEKTINFORMATION


TILLSAMMANS UTVECKLAR

VI FRAMTIDENS INFORMATIONSKANALER


Vi på CS Sweden förstår att varje kund har sina egna önskemål gällande hur vi bäst samarbetar. Vissa vill att CS Sweden tar fullt ansvar, inklusive personal, för utveckling och produktion av deras produktinformation. Vissa vill dra fördel av vår möjlighet att erbjuda produktion från flera siter, med en optimerad uppsättning av kompetenser och flexibelt kapacitetsnyttjande. Och andra vill ha stöd endast i form av en specialist.

Produktinformation handlar om så mycket mer än att bara producera innehåll i form av text, bild eller ens animationer. Det handlar t.ex. också om att ha en strategi för hur informationen bäst bidrar med värde för olika användargrupper och för affären.

Det handlar också om hur man strukturerar informationen (t.ex. DITA) för den bästa användarupplevelsen, för optimerad återanvändning och för kostnadseffektiv produktion. Vilka behoven än är så har vi kunskap och kapaciteten att hjälpa er, varje steg på vägen.

Simplified Technical English


För att säkerställa ett konsekvent språkbruk genom all information. 

Simplified Technical Illustration


Ökar möjligheten för återanvändning av bilder. 

DITA och strukturerad dokumentation


Kunskap om DITA, (The Darwin Information Typing Architecture) och strukturerad dokumentation, vilket gör att vi kan kontrollera återanvändningen av information. 

Vi erbjuder följande tjänster som stöd för produktinformationshanteringen (product information management):