OM OSS

Creative Solutions Sweden AB är ett teknikföretag med över 20 års erfarenhet. Vi hjälper våra kunder att omvandla teknik till unika användarupplevelser genom att förena fysiska och digitala lösningar.

VÅR STRATEGI


Vi sätter människan först. För oss har tekniken inget syfte i sig, det som är viktigast är värdet den skapar för människor och för vår planet. Genom att förena det fysiska och digitala kan vi skapa användarvänliga lösningar som utgår från människors behov och beteenden.


Vi är övertygade om att vi i framtiden, precis som nu, kommer att leva i ett samhälle fullt av både fysiska och digitala världar – världar som går allt mer in i varandra. För även om vår omvärld blir alltmer digital, kommer det fysiska såklart alltid finnas kvar.

Creative Solutions Sweden AB eller som vi själva kallar oss, CS Sweden,

hjälper våra kunder att se sin verksamhet ur ett nytt perspektiv – för att uppdatera en aktuell produkt eller tjänst, utveckla ny teknik eller förutspå framtida behov.

De som bäst navigerar och förenar de olika världarna kommer även kunna generera extra värde och nytta till de som använder tekniken i slutändan. Det är så vi på CS Sweden som hjälper till att öka våra kunders konkurrenskraft. Vare sig det gäller att koppla upp befintliga produkter eller tänka helt nytt och identifiera nya intäktströmmar genom exempelvis tjänstefiering.